602 HIKES and counting

Top Stories

TTM

HIKE

TTM

HIKE

TTM

HIKE

समानतामुलक संबिधान चाहियो

संबिधान देशको मुल कानुन हो, संबिधानसभा यो मुल कानुन बनाउने थलो हो। पहिले बनेका र अहिले बन्न लागेको संबिधान निर्माण प्रकृयाको मुलभुत अन्तरनै संबिधानसभा हो। पहिले बनेका संबिधानहरु दुइचार ब्यक्ती बिशेषले बन्द कोठाभित्र बसेर कोरेको “कोठे दस्ताबेज” थिए भने अब बन्न लागेको संबिधान ब्यापक जनसहभागीतामा संबिधानसभा द्वारा गर्न लागिदैछ। तेसैले पनि अहिले बन्न लागेको संबिधान […]