548 HIKES and counting

Top Stories

Vishnu Kshettri

HIKE

म किन लेखु ?


के………
जरुरी छ, लेख्न सम्झऊनका लागि
किनकी तिमी अवोध छैनौ
मेरो वोझ मनन गर्नका लागि।

के जननि लेखमा ममता देखाऊछिन्
हैन, उनि त क्रीयामा मातृत्व वर्साउछिन्।…