548 HIKES and counting

Top Stories

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

गजल 7

गजल 7 यो पूरानो एउटा

मनै ध्बस्त भए पछि आँखामा के दोष थुपार्नु अनेक ?
छायाका चीराहरु टाल्दैमा, ज्यानलाई के हुन्थ्यो बिसेक ?

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

Mabi Singh

HIKE

गजल 2

EverestUncensored
श्रृंगार बिहिन छालाको रङ्ग गुलाबी देखियो ॥
लक्षण भन्नु मात्र रगत मै खराबी देखियो ॥

Mabi Singh

HIKE