557 HIKES and counting

Top Stories

Hitesh Karki

HIKE

My filmmaker friend

It’s almost like the airplanes. Every time I watch them flying, for reasons unknown, I just can’t take my eyes off them, till they disappear. I am sure I would be pretty much right if I were to say that the sight of planes landing and taking off is something we all have liking to, […]

Hitesh Karki

HIKE

Hitesh Karki

HIKE

Optimist

सम्झना ले अत्याईदिन्छ मानौ संसारै अर्कै छ उनको, नत पुग्न नै सक्छु म त्यहाँ नत सुनीन नै सक्छु म त्यहाँ व्यथा पनि कथा पनि, मेरो यो हर दिनको। नत गीत गाउने कुनै रहर नै छ मेरो लाग्छ त्यो त मात्र एक बिवस्ता, अनि बेला बेला मा अनायास त्यही गीत नै साहारा बन्छ एक्लै एक्लै बस्दा। […]