615 HIKES and counting

Top Stories

Administrator

HIKE

होलीका रङहरु


होलिको रङ् मा सबै दङ्

Photos : Nishchal K Shrestha
Captions : Dovan Rai


एक झलक cameraमा


चाड त अखिर बच्चाकै हो


‘उ त्यसलाइ त्यसलाइ’


छत छत बाट


‘तल हेर न हौ’


tankले नपुगेर polytank


आजको दिन त no “No”


घर घर बाट उठ, कोठा कोठा बाट उठ
rice cooker हुनेहरु rice cooker लिएर उठ


durbar square अगाडि होलिको लोकल झन्डा


closer look


सेतो कपाल्, सेतो लुगा अनि रातो पहेलो अबीर


मिलेर खेलौ, बाडेर मनाऔ


अन्तमा…

———————————————————————————————-
Photos : Sajan Sangraula
———————————————————————————————-

Leave a Reply