598 HIKES and counting

Top Stories

Mabi Singh

HIKE

गजल 2

मबि सि

श्रृंगार बिहिन छालाको रङ्ग गुलाबी देखियो ॥
लक्षण भन्नु मात्र रगत मै खराबी देखियो ॥

हर एकमा चिर्ने शिल्प अति किताबी देखियो
र त मेरा अङ्गहरु बाटोमा जथाभाबी देखियो ॥

बदली नहुंदै बाढी र डुबानको त्रास देखाई
पानीबाट माछा बचाउछु भन्ने दाबी देखियो ॥

ग्रहणको प्रभाबले मेरो राज्य अझै अध्यारो
ताराको समेत उज्यालो चोर्नेको हाबी देखियो ॥

58 thoughts on “गजल 2

Leave a Reply