589 HIKES and counting

Top Stories

Mabi Singh

HIKE

गजल 14

गजल

(बष्टन )

टाउको झोलामा !
शरीर खोलामा !

तर्सिनु तर्सिएं
हावाकै गोलामा !

झिनो आशा जस्तै
तौलिएं तोलामा !

मह काड्न गएं
बारुले गोलामा !

म मातेको हात्ती
मान्छेको चोलामा !

Leave a Reply